Matematică
auraoncescu
529

Se da unghiul XOY in acelasi semiplan cu el se considera unghiurile AOB si COD având ca bisectoare semidreptele [OX respectiv [OY.Știind ca [OA si [OC sunt intre [OX si [OX arătați ca a)daca[OA este interioara unghiului XOC atunci suma masurilor unghiurilor BOD SI AOC este constanta b)daca [OC este interioarea unghiului XOA atunci diferență masurilor unghiurilor BOD si AOC este constanta c)in cazul a)pentru masura unghiului BOD =120 de grade si masura unghiului AOC =30 de grade,calculati suma masurilor unghiurilor BOX si DOY SI DESENUL VA ROG

+52
(1) Răspunsuri
navodaruandreea

Rezolvarea in atasamente

Adaugă răspuns