Informatică
Tohan
17

Se citesc n numere de la tastatura apoi se citesc inca pe atatea. Sa se calculeze : Suma numerelor Produsul numerelor impare Media numerelor pare Divizorii lui n

+1
(1) Răspunsuri
cat12

numbers = [] print "Introdu numere cate vrei, apoi scrie exit pentru a calcula." while 1: ---a = input("Introdu un numar: ") ---if a == "exit": ------break ---else: ------numbers.append(a) pare = [] impare = [] suma = 0 for n in numbers: ---suma = suma + n ---q = n \ 2 ---if "." in q or "," in q: ------impare.append(n) ---else: ------pare.append(n) produs = 1 for n in impare: ---produs = produs * n num = 0 sum = 0 for n in pare: ---num = num + 1 ---sum = sum + n media = sum \ num print "Suma: " + str(suma) print "Produs nr. impare " + str(produs) print "Media nr. pare: " + str(media)

Adaugă răspuns