Informatică
niculescubianca
31

se citesc de la tastatura n numere intregi . sa se calculeze media aritmetica a numerelor pare.

+3
(1) Răspunsuri
Purviploaie

program P1; var     a : array[1..100] of integer;         i, n, m, suma: integer;         media : real; begin suma := 0; m := 0; write('Numar de elemente: '); readln(n); for i := 1 to n do     begin          write('a[',i,']=');          readln(a[i]);          if(a[i] mod 2 = 0)          then                  begin                           suma := suma + a[i];                           m := m + 1;                  end;     end; media := suma / m; write('Media elementelor pare: ', media); readln; end.

Adaugă răspuns