Istorie
protectorul
2

ma ajutati si pe mine cu un referat de calitate despre FORMAREA SUA? :)

+0
(1) Răspunsuri
ionica123456789

Formarea S.U.A. Necesitatea de a lichida relaţiile economice şi formele de proprietate învechite, sistemul politic, care apăra aceste relaţii, formarea noii naţiuni nord-americane şilupta pentru un stat independent au fost, în esenţă, principalele cauze ale războiului de independentă, ale primei revoluţii din coloniile engleze din America de Nord. Înprimăvara anului 1775 au început acţiunile militare deschise între colonii şi metropolă. Administraţia engleză considera că însăşi prezenţa armatei engleze îi va tempera pe colonişti. Experţii britanici erau de părere că, în caz de conflict, coloniştii vor fi învinşi. La prima vedere, prezicerea lor era justă. Coloniştii n-aveau nici un oraş fortificat, nici un regiment disciplinat, nici un vas de război, nu dispuneau de finanţele necesare, nu aveau aliaţi. Aşa că din punct de vedere militar şi financiar metropola era în avantaj indiscutabil. Pe lîngă aceasta, dacă Anglia înceta să ocrotească coloniile, ele puteau fi atacate de alte puteri maritime din lume — Franţa, Spania, Olanda, care aveau interesele lor în această parte a lumii. Sub influenţa acestei concepţii se aflau şi loialiştii. Realitatea însă a fost alta. Aflînd că detaşamentele de voluntari se pregătise de luptă, guvernatorul coloniei Massachusetts, generalul Gage, a dat ordin forţelor militare să dezarmeze voluntarii şi să aresteze liderii patrioţilor de aici. În noaptea spre 18 aprilie 1775 soldaţii englezi în număr de 700 de oameni ş-au îndreptat spre Concorde (aproape de Boston) pentru a captura arsenalul de armament al patrioţilor. Organizaţia locală a „Fiilor libertaţii" a dat alarma. Lîngă Lexington la 6 km de Concorde, un detaşament de voluntari a atacat forţele engleze, care totuşi au reuşit să distrugă parţial arsenalul. Reîntorcîndu-se spre Boston, ele au fost din nou atacate de voluntari, care erau sprijiniţi de patrioţii sosiţi din împrejurimi. Forţele armate engleze au fost întărite cu un nou detaşament. În ciocnirile armate de la Lexington şi Concorde englezii au fost înfrînţi, pierzînd 273 de oameni (morţi, răniţi şi prizonieri). Patrioţii au pierdut 95 de oameni. Aceste evenimente au alarmat întreaga populaţie din colonii. Pretutindeni patrioţii americani, organizaţi în detaşamente de voluntari, intră în luptă cu trupele engleze, ocupă arsenalele militare, eliberează arestaţii, cuceresc unele fortăreţe la frontiera cu Canada. Războiul de Independenţă a început. Mersul evenimentelor a împărţit definitiv populaţia în patrioţi şi loialişti, care au trecut de partea colonizatorilor. Astfel, odată cu începerea Războiului de Independenţă, în colonii s-a dezlănţuit şi războiul civil. În aceste condiţii, la 10 mai 1775 la Philadelphia şi-a început lucrările cel de-al 11-lea Congres continental, care în timpul Războiului de Independentă a jucat rolul de guvern central. La 15 iunie, Congresul a luat hotărîrea despre organizarea armatei regulate, soldaţii şi ofiţerii căreia erau plătiţi de Congres. A fost admisă şi crearea în unele colonii a unităţilor militare, care nu făceau parte din armata regulată. Ele erau întreţinute de Adunările Legislative respective. A fost anunţată mobilizarea tuturor bărbaţilor în vîrstă de 16-50 de an

Adaugă răspuns