Matematică
gheorgheiancu
10

[latex] \frac{1} \sqrt{3} + \sqrt{2} [/latex] + [latex] \frac{1} \sqrt{3} - \sqrt{2} [/latex] Cine ma ajuta urgent ?

+1
(1) Răspunsuri
patrycoca

rationalizezi numitorii: primul il amplifici cu radical din 3 - radical din 2 iar al 2-lea cu radical din 3+ radical din 2 [latex] \frac{ \sqrt{3}- \sqrt{2}+ \sqrt{3}+ \sqrt{2} }{ \sqrt{3}^{2}- \sqrt{2}^{2} } [/latex]= =[latex] \frac{2 \sqrt{3} }{3-2} [/latex]= =[latex] 2\sqrt{3} [/latex]

Adaugă răspuns