Matematică
tibisir
4

Fie un triunghi ABC cu unghiulBcongruent cu unghiulC. Perpendiculara din C pe AB si in B pe BC se intersecteaza in M,iar perpendiculara din B pe AC si in C pe BC se intersecteaza in N. Demonstrati ca: [BM] congreunt [CN] si [AM] congruent [AN]

+0
(1) Răspunsuri
Marki16

Asa cred ca e bine succes

Adaugă răspuns