Informatică
maimutacichi
4

Cerința Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte o matrice pătratică având n linii şi n coloane, cu elemente 0 şi 1, dispuse în pătrate concentrice, fiecare pătrat fiind format doar din valori 1 sau doar din valori 0, ca în exemplul de mai jos, astfel încât elementul aflat pe prima linie şi prima coloană să fie egal cu 1. Date de intrare Programul citește de la tastatură numărul n. Date de ieșire Programul va afișa pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe o linie a ecranului, cu un spaţiu între elementele fiecărei linii. Restricții și precizări 1 ≤ n ≤ 30 Exemplu: Intrare 6 Ieșire 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

+0
(1) Răspunsuri
Marius79

#include using namespace std; int n,a[1001][1001]; int main() { cin>>n; int jn; if(n%2) jn=n/2+1; else jn=n/2; int t=1; for(int k=1;k<=jn;k++) { for(int i=k;i<=n-k+1;i++) a[k][i]=t; for(int i=k;i<=n-k+1;i++) a[n-k+1][i]=t; for(int i=k+1;i<=n-k;i++) a[i][k]=t; for(int i=k+1;i<=n-k;i++) a[i][n-k+1]=t; if(t) t=0; else t=1; } for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=n;j++) cout<

Adaugă răspuns