Informatică
alexberaru
9

Cerinţa Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii şi m coloane astfel încât prin parcurgerea acesteia linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, se obţin în ordine descrescătoare toate numerele naturale de la 1 la m*n. Date de intrare Programul citește de la tastatură numerele n şi m Date de ieşire Programul afișează pe ecran matricea construită, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu. Restricţii şi precizări 2 ≤ n , m ≤ 24

+0
(1) Răspunsuri
amalia6

#include using namespace std; int main(){    int a[100][100],n,m,copie,i,j,x=0;    f>>n>>m;    copie=n*m;     for(j=1; j<=m; j++)    {             for(i=1; i<=n; i++)             {                a[i][j]=n*m-x;               x++;             }    }     for(i=1; i<=n; i++)    {        for(j=1; j<=m; j++)            g<

Adaugă răspuns