Limba română
Katty29
11

ce este ritmul la elemente de prozodie?

+1
(1) Răspunsuri
mace

RITMUL - succesiunea regulata a unor silabe neaccentuate, dar si a pauzelor dintr-un vers. Cel mai adesea, in limba româna se folosesc unitatile metrice numite troheu, iamb si amfibrah, iar ritmul corespunzator este trohaic, iambic si amfibrahic. Trohaic - atunci când unitatea metrica este troheul - / U. Ritmul trohaic este specific poeziei populare, pentru ca este coborâtor si vioi, dar apare si in poezia culta. Iambic - atunci când unitatea metrica este iambul U /. Iambul este un ritm suitor, care, prin nota lui grava, este potrivit pentru acele specii ale poeziei culte in care poetii dau glas unor sentimente puternice si tulburatoare, precum in elegie sau meditatie.

Adaugă răspuns