Matematică
Maracupsa
9

calculati  [latex] \frac{( \sqrt{2} -1) ^{-1} }{1+ \sqrt{2} } [/latex] b)[latex] \frac{3 ^{-10}*9 ^{8} }{(-3) ^{2} } [/latex] c)[latex] \frac{4 ^{-2}*8 ^{-6} }{2 ^{-22} } [/latex] d)[latex] \frac{5 ^{-5} *25 ^{-10} }{125 ^{3} } [/latex] e)[latex] \frac{(2 ^{3}) ^{5}*(2 ^{-6} ) ^{2} }{4 ^{2} } [/latex] f)[latex] \frac{(3 ^{-2})*9 ^{4} }{(3 ^{3} ) ^{3} }[/latex] g)[latex] \frac{2 ^{-3}*4 ^{3} }{8 ^{-2} } [/latex]

+0
(1) Răspunsuri
bemceva

1/(√2-1)(√2+1)=1/(2-1)=1/1=1 3^16/3^10X3²=3^16/3^12=3^4 2^22/2^4X2^18=2^22/2^22=1 1/5^9X5^5X5^20=1/5^34=5^-34 (2^15.1/2^12)/2^4=2³/2^4=1/2 (1/3².3^8)/3^9=3^5/3^9=1/3^4=3^-4 (2^6/2^3)/1/2^6=2^9

Adaugă răspuns