Informatică
AlexandraCegus
16

1. Se citeste un nr natural n. Sa se construiasca un numar m din cifrele pare ale lui n luate in ordine inversa. ex n=2354-> 42 2.Se citeste un numar natural n de exact 5 cifre. sa se afiseze cifra din mijloc. 3.Se citeste un nr natural n cu exact 4 cifre. sa se afiseze permutarile circulare ale cifrelor numarului. ex: n=1234 se va afisa 4123, 3412 , 2341, 1234. Help me

+1
(1) Răspunsuri
raou

1.#include using namespace std; int n,m; int main() {     cin>>n;     while (n)     {         if (n%2==0)             m=m*10+n%10;         n/=10;     }     cout< using namespace std; int n,m; int main() {     cin>>n;    cout<<(n/100)%10; } 3.#include using namespace std; int i,n; int main() {     cin>>n;     for (i=1;i<=4;i++)     {         n=(n%10)*10000+n;         n/=10;         cout<

Adaugă răspuns