Polski
Magdac
1

Zapisz w zeszycie wszystkie wyrazy zawierające ò I wyjaśnijcie ich pisownię według wzoru :makówka bo makowy Szóstą, pocztówkę, mówiła, widokówki, zbiór, zachód, dwór, kościół Daję Najjjjj

+0
(1) Odpowiedź
amiqo

ósmy bo osiem   stół bo stoły  sposób bo sposoby  móc bo mogę głód bo głody krój bo kroić pomóc bo pomagać  brzózka bo brzoza  zachód bo zachody dół - doły   rów - rowy  róg- rogi miód - miody  dziób - dzioby  lód - lody drób- drobie pozór - pozory  chłód - chłody  wieczór - wieczory opór - opory naród -narody zawód - zawody  pióro - pierze zespół - zespoły  siódemka - siedem  plótł - pleść zamiótł - zamieść zgniótł - zgniatać

Dodaj swoją odpowiedź