Matematyka
zuzixD
6

Zadanie 6 i 7 w załączniku :) Daję Naj. ;)

+0
(1) Odpowiedź
wikixreggaex

[latex]zad.6\\ a) \ \ \frac{20^4}{4^4}=(\frac{20}{4})^4=5^4 = 625\\ b) \ \ \frac{120^3}{(-30)^3} = (\frac{120}{-30})^3 = (-4)^3=-64\\ c) \ \ \frac{(-800)^3}{40^3}=\frac{-800}{40})^3 = (-20)^3=8000\\ d) \ \ \frac{(-720)^2}{(-80)^2}=(\frac{-720}{-80})^2=9^2=81[/latex] [latex]zad.7\\ a) \ \ 16^4\cdot (0,5)^4 = (16\cdot 0,5)^4=8^4 = 3096\\ b) \ \ (\frac{1}{3})^3*3^3*6^3 = (\frac{1}{3}*3*6)^3 = 6^3=216\\ c) \ \ 16^4*(\frac{1}{8})^4*3^4*(\frac{1}{9})^4 = (16*\frac{1}{8}*3*\frac{1}{9})^4 = (\frac{2}{3})^4=\frac{16}{81}\\ d) \ \ (\frac{1}{4})^{10}*(\frac{4}{3})^{10}*3^{10}=(\frac{1}{4}*\frac{4}{3}*3)^{10}=1^{10}=1\\ e) \ \ (0,55)^3*\frac{1}{11})^3=(\frac{55}{10}*\frac{1}{11})^3 = (\frac{1}{2})^3=\frac{1}{8}\\ [/latex] [latex]f) \ \ (17\frac{1}{2})^{100}*(0,4)^{100}*(\frac{1}{7})^{100}=(\frac{3 5}{2}*\frac{2}{5}*\frac{1}{7})^{100}=1^{100}=1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź