Matematyka
Rakser
1

Zadanie 1 rozwiaz a) (2x+1)(x-4)>2(1-x)(5-x) b)(2-x)do potegi drugie -11 < ulamek 1/9 (1-3x)(1+3x)

+0
(1) Odpowiedź
klemens1

(2x+1)(x-4)>2(1-x)(5-x) [latex]2x^{2} -8x+x-4\ \textgreater \ 2(5-x-x- x^{2} )[/latex] [latex]2x^{2} -8x+x-4 \ \textgreater \ 10-2x-2x-2x^{2} [/latex] [latex]2x^{2} -8x+x-4 -10+2x+2x+2x^{2} \ \textgreater \ 0 [/latex] [latex]4x^{2} -3x-14 \ \textgreater \ 0 [/latex] [latex](2- x)^{2} -11 \ \textless \ \frac{1}{9} (1-3x)(1+3x) [/latex] [latex]4- 4x+x^{2} -11 \ \textless \ \frac{1}{9} (1-9 x^{2} )[/latex] [latex]4- 4x+x^{2} -11 \ \textless \ \frac{1}{9} - x^{2} [/latex] [latex]2x^{2} - 4x-8 \frac{1}{3} \ \textless \ 0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź