Matematyka
Aneczka19912
3

zad.1. Jeden z boków równoległoboku o polu 92 cm² ma gługośc 4 cm .Jaką długość ma wysokość opuszczenia na ten bok? zad.2.Oblicz pole i obwód rombu o boku 5 cm i wysokości 3 cm. zad.3.Jaka jest wysokość rombu, krórego obwód wynosi 40 cm a pole 50 cm² Z OBLICZENIAMI !!!!!!!!!!!

+0
(1) Odpowiedź
grzybnia

Zad. 1 P=92 a=4 P=a*h 92=4*h /:4 h=23 Odp. Wysokość opuszczona na ten bok ma długość 23 cm Zad 2 P=a*h P=5*3 P=15cm² Ob.= 4a Ob.=4*5 Ob.=20 cm Odp. Pole tego rombu wynosi 15 cm², a obwód 20 cm. Zad. 3 Ob.=40 cm P=50 cm h=? Ob.=4a 40=4a /:4 a=10 cm P=a*h 50=10*h /:10 h=5 cm Odp. wysokość tego rombu ma długość 5 cm

Dodaj swoją odpowiedź