Matematyka
Mates71
3

zad. wyznacz x jezeli liczby 4,2x + 6,100 sa pierwszym , drugim i trzecim wyrazem ciagu geometrycznego

+0
(1) Odpowiedź
Syyndri

[latex]\frac{2x+6}{4}=\frac{100}{2x+6}[/latex]   [latex]\frac{2(x+3)}{2 \cdot 2}=\frac{2 \cdot 50}{2(x+3)}[/latex]   [latex]\frac{x+3}{2}=\frac{50}{x+3}[/latex]   [latex](x+3)^2=100[/latex] [latex]x^2+6x+9=100[/latex] [latex]x^2+6x-91=0[/latex]   [latex]\Delta=6^2-4 \cdot (-91)=36+364=400[/latex] [latex]\sqrt{\Delta}=20[/latex]   [latex]x=\frac{-6-20}{2}=-13 \vee x=\frac{-6+20}{2}=7[/latex]   Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź