Fizyka
plucha
9

zad 1 Wyznacz odległość pomiędzy środkami mas dwóch ciał m= 2*10¹° kg każde , wiedząc że siła oddziaływania między ciałami wynosi : F= 4*10⁸ N. Pomocy

+0
(1) Odpowiedź
wiola44

Dane                                                        Szukane                                    Wzór m₁ = 2·10¹⁰  kg                                              r = ?                               F = G·m₁·m₂/r² m₁ = 2·10¹⁰ kg G = 6,67·10⁻¹¹ N·m²/kg² F = 4·10⁸ N Rozwiązanie F = G·m₁·m₂/r²  z tego wyznaczamy  r² r² = G·m₁·m₂/F r = √G·m₁·m₂/F r = √6,67/10¹¹ ·2·10¹⁰·2·10¹⁰/4·10⁸ r = √6,67/10¹¹· 4· 10²⁰/4·10⁸ r = √6,67/10¹⁹ · 10²⁰ rachunek jednostek [r²] = [N·m²/kg² · kg²/N] = [m²] [r] = [√m²] = [m] r = √66,7 m² r = 8,1 m Ciała odziaływują na siebie z odległości 8,1 m

Dodaj swoją odpowiedź