Historia
11marta11
1

wymień skutki decyzji Krzywoustego podziału państwa na dzielnice i napisz jaką funkcję miała spełniać dzielnica senioralna?czy było można ją podzielić na mniejsze części? ? PLISSS SZYBKO BO TO NA JUTRO

+0
(1) Odpowiedź
kara6

*Skutki rozbicia dzielnicowego : - Wzrost roli możnowładców. - Utrata ziem. - Utrudnienia w handlu i rzemiośle. - Pojawienie się 1 przejawów narodowych. - Rozwój górnictwa. Dzielnica senioralna, była to najważniejsza ze wszystkich dzielnic w Polsce. Była niepodzielna.

Dodaj swoją odpowiedź