Biologia
dorota1510
2

Wyjaśnij pojęcie chemosynteza i podaj jakich organizmów dotyczy

+0
(2) Odpowiedź
eveline2

Niezrozumialem czy chomosynteza/chemozynteza. Ale napisalem o tym. /\ | Chemosynteza – starszy ewolucyjnie od fotosyntezy i mniej od niej skomplikowany sposóbautotrofizmu. Przeprowadzają go organizmy nazywane chemoautotrofami, wyłącznie bakterie, których źródłem energii do asymilacji dwutlenku węgla (CO2) są reakcje utlenienia prostszychzwiązków nieorganicznych lub metanu. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w obiegach pierwiastków ważnych biologicznie (azotu, węgla, fosforu).Asymilacja dwutlenku węgla rozpoczyna się od karboksylacji rybulozo-1,5-bisfosforanu

prinq

Chemosynteza – starszy ewolucyjnie od fotosyntezy i mniej od niej skomplikowany sposóbautotrofizmu. Przeprowadzają go organizmy nazywane chemoautotrofami, wyłącznie bakterie, których źródłem energii do asymilacji dwutlenku węgla (CO2) są reakcje utlenienia prostszychzwiązków nieorganicznych lub metanu. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w obiegach pierwiastków ważnych biologicznie (azotu, węgla, fosforu).Asymilacja dwutlenku węgla rozpoczyna się od karboksylacji rybulozo-1,5-bisfosforanu

Dodaj swoją odpowiedź