Historia
PowerPasiak
2

Wyjaśnij co wydarzyło się w danym roku : -1138 r. -1226 r. -1241 r. -1309 r. -1320 r. -1364 r. -1385 r. -1410 r. -1409-1411 r. -1411 r. -1454-1466 r. -1466 r. -1525 r.

+0
(2) Odpowiedź
nazawszewaszaxd

1138-testament Bolesława Krzywoustego 1226-sprowadznie krzyżaków na ziemie Chełmińską 1241-bitwa pod legnicą 1320-zakończenie rozbicia dzielnicowego 1364-założenie akademi krakowskiej 1385-unia polsko litewska 1410-Bitwa pod Grunwaldem 1409-1411-Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim, to podczas jej trwania odbyła się bitwa pod Grunwaldem. 1454-1466-Wojna Trzynastoletnia między Zakonem Krzyżackim a Polską, zakończona drugim pokojem toruńskim 1525-hołd pruski   Mam nadzieję że pomogłam.Liczę na naj  

OnaCk

1138 r. - podział Polski na dzielnice 1226 r. - sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego 1241 r. - najazd mongolski na Polskę 1309 r. - przeniesienie przez Krzyżaków swojes stolicy z Wenecji do Malborka 1320 r. - koniec rozbicia dzielnicowego w Polsce poprzez koronację Władysława Łokietka 1364 r. - założenie Akademii Krakowskiej przez króla Kazimierza Wielkiego 1385 r. - zawarcie unii w Krewie między Polską a Litwą 1410 r. - bitwa pod Grunwaldem 1409-1411 r. - wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1411 r. - pokój w Toruniu, kończący wielką wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim 1454-1466 r. - wojna trzynastoletnia między Zakonem Krzyżackim a Polską 1466 r. - II pokój w Toruniu, kończący wojnę trzynastoletnią między Polską a Zakonem Krzyżackim 1525 r. - Hołd Pruski   ;)

Dodaj swoją odpowiedź