Historia
zamyślona19
6

Wskaż nazwy mniejszości etnicznych żyjących w Polsce . to jest odp : Niemcy, Ukraińcy,Białorusini

+0
(1) Odpowiedź
PiotRek19R20

Niemcy,Łemkowie,Ukraińcy,Litwini,Białorusini,Romowie, Karaimi, Tatarzy,

Dodaj swoją odpowiedź