Matematyka
beti13c
1

w jednym słoiku mieści się 0,35 kg dżemu. mam agaty przygotowałą 9 kg dżemu Jle potrzeba takich słoików aby zmieścić cały dżem

+0
(1) Odpowiedź
gzarna

Liczba słoików = [latex] 9 : 0,35 = 9:\frac{35}{100} = 9:\frac7{20} = 9*\frac{20}7 = \frac{180}7 = 25\frac57\approx26[/latex] Otrzymamy 25 pełnych słoików i jeden niepełny, więc trzeba przygotować 26 słoików

Dodaj swoją odpowiedź