Fizyka
danio644
4

Uzupełnij zdania.   Temperatura podzczas topnienia, wrzenia ............. . Podzczas krzepnięcia temperatura ............. . Parowanie odbywa się w ...................... temperaturze. Wrzenie jest to ................. w całej objętości cieczy.

+0
(1) Odpowiedź
MCHEMIK

Temperatura podczas topnienia, wrzenia zależy od ciśnienia..Podczas topnienia temperatura jest stała .Parowanie odbywa sie w każdej temperaturze. .Wrzenie jest to parowanie cieczy w całej objętości

Dodaj swoją odpowiedź