Język angielski
xrastafariankax
19

Uzupełnij zdania Present Simple.Użyj czasowników w nawiasach. 1.We _______to school on Saturdays.(not go) 2.My mum and dad________dinner in the evening.(cook) 3. ________Toby ________TV after school? (watch) 4._________Fiona and Felix twins ? (be) 5.Sandra ______her homework in her bedroom.(not do) 6.He__________a very optimistic person.(not bo) 7.My cousin _________because he is scared of horses.(not ride) 8.__________your school friends _________any sport? (play) Na teraz lub jutro . DAJĘ NAJ!!!

+1
(2) Odpowiedź
juleczkuś

we go to school on saturdays my mum and dad

andziorno21

1. don't go  2. cook 3. Does Toby watch 4. Are 5. doesn't do  6. isn't  7. doesn't ride 8. Do your school friends play 

Dodaj swoją odpowiedź