Chemia
xannax
2

uzupełnij i zbilansuj równania reakcji: a) .....Li+...H2S --> .........+.......... b) ...CuO+...H3PO4 --> ........+.......... c) .....Ca(OH)2+...HCl --> .......+....... d) ....ZnO + ....N2O5 --> .......+......... e) ...Fe+...Cl2 --> .....+......

+0
(1) Odpowiedź
mucholka

a) 2Li + H₂S --> Li₂S +H₂ b) 3CuO+.2H₃PO₄ --> Cu₃(PO₄)₂ + 3H₂O c) Ca(OH)₂  +  2HCl --> CaCl₂ + 2H₂O d)    ZnO + .N₂O₅--> Zn(NO₃)₂ e) . Fe  +  Cl₂ ----> FeCl₂

Dodaj swoją odpowiedź