Matematyka
Aniśśś
6

Statek płynący z prądem rzeki pokonuje odległość 104 km między przystaniami A i B w ciągu 8 godzin, zaś płynąc pod prąd tę samą odległość pokonuje w ciągu 13 godzin. Oblicz prędkość własną statku i prędkość prądu rzeki.

+0
(2) Odpowiedź
nomico2

korzystamy ze wzoru na prędkość: v=d/t v- prędkość d = droga t = czas tu prędkość = prędkość rzeki (x) + prędkość statku (y) lub prędkość = prędkość rzeki (x) - prędkość statku (y) y + x = 104/8 y - x = 104/13 rozwiązujemy taki układ równań y + x = 13 x = 13 - y y - x = 8 y - 13 + y = 8 2y = 21 y = 10,5 x = 2,5 prędkość statku 10,5 km/h, prędkość rzeki 2,5 km/h

czirim95

Statek płynący z prądem rzeki pokonuje odległość 104 km między przystaniami A i B w ciągu 8 godzin, zaś płynąc pod prąd tę samą odległość pokonuje w ciągu 13 godzin. Oblicz prędkość własną statku i prędkość prądu rzeki. v-prędkośc własna w-predkośc rzeki v+w=104km/8h v-w=104km/13h v+w=13 v-w=8 --------- 2v=21 v=10,5 km/h w=2,5 km/h

Dodaj swoją odpowiedź