Matematyka
jaga161999
2

Sprawdź czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny. a) 8cm,10cm,13cm b)√7cm,√12cm,√5cm c)2cm,√10cm,4cm d)2,5cm, 6cm, 6,5cm z obliczeniami!

+0
(2) Odpowiedź
kotek10

a) 8cm, 10cm, 13cm 8²+10²=13² 64+100=169 164=169 Nie b) √7cm, √12cm, √5cm √7²+√5²=√12² 8+5=12 12=12 Tak c) 2cm, √10cm, 4cm 2²+4²=√10² 4+16=10 20=10 Nie d) 2,5cm, 6cm, 6,5cm 2,5²+6²=6,5² 6,25+36=42,25 42,25=42,25 Tak

bella96

a) 8cm,10cm,13cm 82+102=132 64+100=169 164=169 nie jest b)√7cm,√12cm,√5cm (√7)2+(√5)2=(√12)2 7+5=12 12=12 tak jest c)2cm,√10cm,4cm 22+(√10)2=42 4+10=16 14=16 nie jest d)2,5cm, 6cm, 6,5cm 2,52+62=6,52 6,25+36=42,25 42,25=42,25 tak 

Dodaj swoją odpowiedź