Chemia
Habbcio
5

SOLE WOKÓŁ NAS - temat wypracowania. 2-3 strony z zeszytu (A5), bez trudnych pojęć. im szybciej tym lepiej. czas do 19

+0
(1) Odpowiedź
slawcio345

Sole to związki chemiczne powszechnie występujące w naszym otoczeniu i mające duże zastosowanie .Niektóre z nich były znane i wykorzystywane już przez alchemików. AZOTANY(V),zwane potocznie saletrami,to nawozy sztuczne.Są to przede wszystkim azotany(V):sodu NaNO3,potasu KNO3 i amonu NH4NO3.Związki te są wykorzystywane także do produkcji materiałów wybuchowych,lakierów i w przemyśle farmaceutycznym.Azotan(V)potasu służy do konserwowania mięsa. FOSFORANY(V) używane są w różnych gałęziach przemysłu. Stosuje się je głównie do produkcji nawozów sztucznych,proszków do prania czy też specjalnych szkieł optycznych. CHLORKI mają różne zastosowanie,np.30% wydobywanej soli kamiennej zużywamy jako tzw. sól kuchenną,a pozostała część wydobycia jest przerabiana na wodorotlenek sodu,węglan sodu,zwany sodą,oraz chlor.Sól ta jest używana w garbarstwie.Chlorek wapnia to doskonały środek suszący ze względu na właściwości higroskopijne.Chlorek żelaza(III),tak jak wiele innych soli,pomaga w wykrywaniu różnych kationów i anionów,a więc często używają go chemicy analitycy.Stosowany jest też w przemyśle garbarskim.Wszystkie chlorki wykorzystywane są w przemyśle chemicznym. SIARCZANY(VI) są związkami chemicznymi,które mają bardzo wiele zastosowań.Sole te są wykorzystywane w przemyśle papierniczym,szklarskim,farbiarskim,w budownictwie,a nawet w medycynie. WĘGLANY to sole kwasu węglowego.Najważniejszą solą tego kwasu jest węglan wapnia - główny składnik skał zwanych wapieniami.Te skały osadowe powstały na dnie mórz i oceanów z gromadzących się tam szczątków organicznych.W Polsce występują w rejonie Krakowa i Częstochowy oraz Kielc.Służą jako materiał budowlany oraz do wyrobu wapna palonego,cementu,nawozów sztucznych i papieru.Używa się ich także w hutach szkła i żelaza.Wiele naszych zabytków architektury lub ich fragmenty,np.Brama Floriańska i maszkarony w Sukiennicach w Krakowie,a także zamki na szlaku Orlich Gniazd,zostały zbudowane z wapieni. Do skał wapiennych zaliczamy też kredę,która zawiera ok.70% CaCO3.Kredę dodaje się do białych farb,past i proszków do zębów.Zmieszana z gipsem służy do pisania na tablicy.Duże złoża kredy występują w okolicach Chełma,Zamościa i Siedlec. Jeszcze jednym rodzajem skały wapiennej jest marmur,który jest prawie czystym węglanem wapnia.W Polsce wydobywa się je m.in. w Sławniowicach na Dolnym Śląsku oraz w Górach Świętokrzyskich.Używane są jako materiał dekoracyjny i rzeżbiarski. Sole na skalę przemysłową otrzymuje się z minerałów występujących w skorupie ziemskiej.Minerałami są związki chemiczne,pierwiastki lub ich mieszaniny.Powstały one w dawnych epokach geologicznych. Z rozwojem przemysłu pojawiły się problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.Zdarza się,że kopalnie odprowadzają do rzek zasoloną wodę(zawierającą NaCl),a to czasem jest przyczyną śnięcia ryb i zanikania roślinności. Nawozy sztuczne używane w nadmiarze zanieczyszczają glebę i wodę.Szczególnie grożne są azotany(V),które tworzą różne związki - niektóre silnie trujące.Fosforany(V) i azotany(V)wypłukiwane z pól do jezior i stawów nadmiernie je użyżniają,powodując ich zarastanie,co w konsekwencji prowadzi do tego,że akweny te zamieniają się w torfowiska.

Dodaj swoją odpowiedź