Matematyka
piotr495
7

Samochody jechały w przeciwnych kierunkach z a do b w odległości 360km i z jeden z nich jechał z prędkością większą o 30km/h i ten z szybszą predkością minął wolniejszy samochód w 3/5 swojej drogi. Podaj prędkości samochodów

+0
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

s - droga = 360 km s₁ - droga pierwszego samochodu s₂ - droga drugiego samochodu v - prędkość pierwszego v - 30 km/h - prędkość drugiego t - czas jazdy samochodów jednakowy dla obydwóch samochodów t = s₁/v t = s₂/(v - 30)  360 km * 3/5 = 216 km - droga szybszego do spotkania 360 km - 216 km = 144 km - droga wolniejszego do spotkania 216/v = 144/(v - 30) 144v = 216v - 6480 216v - 144v = 6480 72v = 6480 v = 90 km/h - prędkość pierwszego (v - 30 km/h ) = 90 km/h - 30 km/h = 60 km/h - prędkość drugiego

Dodaj swoją odpowiedź