Matematyka
paulka206
3

Rozwiąz rownania: a)  (x-1/3) do kwadratu - (x+2)(x-2)+ 8/9 = (x+5) do kwadratu - x do kwadratu - 2/3x   b) (2x-3) do kwadratu  - (1-x)(1+x) +x= (3x-1) do kwadratu + (1-2x)(2x+1)-9   c) (1-2x) do kwadratu /5 + (3-x)(x+3)/2 = 4/5 (x+2) do kwadratu - 1/2x(x-2)-3   d) (3x-2/2) do kwadratu -(x-1) do kwadratu = 5/4(x-1)(x+1)-(3 1/2) do kwadratu   pomocy dam naj

+0
(1) Odpowiedź
Marvelic

a) x^2-2/3x+1/9-x^2+4+8/9=x^2+10x+25-x^2-2/3x 5-25=10x -20=10x x=-2 b) 4x^2-12x+9-1+x^2+x=9x^2-6x+1+1-4x^2-9 -5x=-15 x=3 c) (1-4x+4x^2)/5+(9-x^2)/2= 4/5*( x^2+4x+4)-1/2x^2+x-3    /*10 2-8x+8x^2+45-5x^2=8x^2+32x+32-5x^2+10x-30 -50x=-45 x=45/50=9/10 d)(9x^2-12x+4)/4-x^2+2x-1=5/4*(x^2-1)-961/4    /*4 9x^2-12x+4-x^2+2x-1=5x^2-5-961 3x^2-10x+969=0 delta=100-4*3*969=-10628 brak miejsc zerowych   ^2-oznacza do kwadratu *- mnożenie ps. Sprawdź proszę czy dobrze przepisałaś podpunkt d, jeśli nie to napisz, chętnie pomogę:)

Dodaj swoją odpowiedź