Matematyka
koloorowax3
1

rozwiaz rownania   11/15x+1/5=3   3(x+1)=2x   5(x-2)=7(1-x)   2x-3=5+x   2(x-6)=4x   1/3x+1/4=1/4x-2/3    

+0
(2) Odpowiedź
damianosheros

2/172. sprawdź, czy podana liczba spełnia dane równanie: a) 5(n+1)-10=3n+1     3 L(3) = 5*(3 +1) -10 =  5*4 -10 = 20 -10 = 10 P(3) = 3*3 +1 = 9 +1 = 10 L(3) = P(3)   Liczba 3 spełnia równanie b) 2(a+1)-3(a-5)=7a        2 L(2) = 2(2 +1) - 3(2 -5) = 2*3 -3*(-3) = 6 +9 = 15 P(2) = 7*2 = 14 L(2) ≠  P(2) Liczba 2 nie spełnia równania c) 3x(x-5)=(x-2)(3x-3)     -1 L(-1) = 3*(-1)*(-1-5) = (-3)*(-6) = 18 P(-1) = (-1-2)[3*(-1) -3] = (-3)*(-3 -3) = (-3)*(-6) = 18 L(-1) = P(-1) Liczba -1 spełnia równanie   d) 3/5x-(7/9x-1/4)=2-(x+3)/4      0 L(0) = 3/5*0 - (7/9*0 -1/4 ) = 0 - (-1/4) = 1/4 P(0) = 2-(0 +3)/4 = (2-3)/4 = -1/4 L(0) ≠ P(0) Liczba 0 nie spelnia równania

Piasekr

11/15x+1/5=3 11/15x=3-1/5 11/15x=14/5  /*(15/11) x=42/11 x= 3 i 9/11   3(x+1)=2x 3x+3=2x 3x-2x=-3 x=-3 5(x-2)=7(1-x) 5x-10=7-7x 5x+7x=7+10 12x=17  /:12 x=17/12 x=1 5/12 2x-3=5+x 2x-x=5+3 x=8 2(x-6)=4x 2x-12=4x 2x-4x=12 -2x=12 /:(-2) x=-6 1/3x+1/4=1/4x-2/3  1/3x-1/4x=-2/3-1/4 4/12x-3/12x=-8/12-3/12 1/12x=-11/12 /*12 x=-11 

Dodaj swoją odpowiedź