Polski
Lorelei
13

Rozpoznaj części mowy: pod, koło (domu), grzecznie,daleko,dawno,grzeczny,daleki,dawny,kupiony,mądrość,biec,ona,piąty,piętnaście,lalka

+1
(1) Odpowiedź
Boxxy

pod - przyimek kolo - przyimek grzecznie - przysłówek daleko - przysłówek dawno - przysłówek grzeczny - przymiotnik daleki - przymiotnik dawny - przymiotnik kupiony - przymiotnik mądrość - rzeczownik biec - czasownik ona - zaimek piąty - liczebnik piętnaście - liczebnik lalka - rzeczownik

Dodaj swoją odpowiedź