Polski
nacia332
4

Rozpoznaj części mowy i określ ich formy gramatyczne: Nowe osiedle mieszkaniowe zostało zbudowane na obrzeżach naszego pięknego miasta.

+0
(1) Odpowiedź
xmrówkax

Nowe-przymiotnik, M, l.poj., r. n.  osiedle -rzeczownik, m, , l.poj., r. n. mieszkaniowe-rzeczownik, m, l.poj., r. n.  zostało-czasownik, 3o, l.poj., r. n., cz. przeszły  zbudowane-przymiotnik, m, l.poj., r. n. na-przyimek obrzeżac-rzeczownik, Msc, l.mn., r. nmo.  naszego-zaimek, D, l.poj., r. n.  pięknego -przymiotnik, D, l.poj., r. n. miasta-rzeczownik, D, l.poj., r. n.

Dodaj swoją odpowiedź