Matematyka
Kacper780
4

Przedstaw w postaci iloczynu liczb pierwszych liczbę 24 i liczbę 30  

+0
(2) Odpowiedź
riseacknot

  kazda liczba naturalna (n>1)jest liczbą pierwszą albo iloczynem liczb pierwszych(liczba zlozona)   czyli: 2--->to liczba pierwsza 4=2·2 to liczba zlozona 5-->liczba pierwsza 6=2·3 to liczba zlozona 7--->liczba pierwsza 8=2·2·2---->liczba zlozona itd.   zatem zapisać liczbę w postaci iloczynu liczb pierwszych wykonujemy poprzez rozłożenie liczby na czynniki pierwsze      24|2 12|2 6  |2 3  |3  1 |   zatem 24=2·2·2·3      lub 24=2³·3   30|2 15|3   5|5   1|   zatem 30=2·3·5                            

mugger

Należy poszukać najmniejszej liczby pierwszej, przez którą dzieli się 24, czyli w tym przypadku 2 i podzielić, następnie 12 i tak dalej, aż wyjdzie 1. Liczby przez które kolejno dzieliliśmy po pomnożeniu dadzą 24.   24:2 = 12 12:2 = 6 6:2 = 3 3:3 = 1   24= 2*2*2*3     Teraz tak samo z 30   30:2= 15 15:3= 5 5:5= 1   30= 2*3*5   Pozdrawiam

Dodaj swoją odpowiedź