Religia
Yui
2

potrzebuje na religię 2 strofy psalmu 8 prosze pomurzcie

+0
(2) Odpowiedź
kant

.7 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: 10.  O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 3.  Sprawiłeś, że (nawet) usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

KIKET

Ogłoszę postanowienie Jahwe. On rzekł do mnie: "Synem moim jesteś Ty! Ja Ciebie dziś zrodziłem." Służcie Jahwe w bojaźni z drżeniem całujcie Jego stopy, Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, zapala się bowiem znienacka gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.

Dodaj swoją odpowiedź