Historia
angela118
1

Potrzebuje krótkiej ( nie mniej niż 5 zdań, ale tak na około pół strony A4 ) biografii (PROSZE CHOCIAŻ O 3 Z LISTY) : - Leonardo da Vinci - Platon - Jan III Sobieski - Lech Wałęsa - Aleksander Wielki       DAM NAJ !!!! NIE Z WIKIPEDII

+0
(1) Odpowiedź
vincentikus

Leonardo da Vinci- żył w latach 1452-1519.- włoski malarz, rzęźbiarz i architekt , teoretryk sztuki, myśliciel i wynalazca , jeden z najznakomitszych artystów renesansu:obrazy i freski realistyczne o harmonijnych proporcjach i miekkim modelunku światłocieniowym (Madonna w grocie skalnej, Ostatnia wieczerza, Święta Anna Samotrzecia) portrety )Dama z gronostajem, Gioconda) opisy i rysunki licznych wynalazków, wywarł wielki wpływ na sztukę nowożytną.    Platon- właściwie Arystokles żył w latach 427-347 p.n.e. jeden z najznakomitszych filizofów grecikch, uczeń Sokratesa, nauczyciel Arystotelesa, założyciel słynnej akademi. Koncepcja idei rozumianych jako podstawowa forma bytu, świat materialny istnieje tylko tyle, o ile jest odbiciem  bardziej od niego rzeczywistego świataidei: krytykował demokrację. Stworzył doktrynę państwa idealneg. Dialogi między innymi Państwo, Uczta, Prawa.   Jan III Sobieski- żył w latach 1629-1696. król Polski od 1648 roku. Toczył wojny z Kozakami , Moskwą Szwecją. W okresie ,,potopu" wyjechał na śląsk i 20 XI 1655 wydał w Opolu uniwersał wzywający do walki ze Szwedami. Po powrocie ślubował we Lwowie ulżyć doli chłopów(1656).Złamany rokoszem Lubomirskiego i śmiercią żony Marii Ludwiki, abdykował w 1683 roku. Zmarł we Francji. Został pochowany na Wawelu.    Lech Wałęsa - urodzony w 1945 roku. Działacz związkowy. polityk. Od 1967 roku proacownik Stoczni Gdańskie. w latach 70. za niezależną działalność wielokrotnie zatrzymywany i zwalniany z pracy. Przywóda strajku w Stoczki Gdańskiej w 1980 roku. 1980-1991 przewodnik NSZZ ,,Solidarność" 1988 inicjator Komitetu Obywatelskiego. 1989 współprzewodniczący obrad ,,okrągłego stołu" 1990-1995 prezydent Rzeczpostpolitej Polski. Współtwórca III RP. W 1996 założył instytut Lecha Wałęsy. Otrzymał pokojową Nagrodę NObla w 1983.

Dodaj swoją odpowiedź