Matematyka
anzelka
10

poniższ liczby zapisz w postaci iloczynu jednakowych liczb 15 do potęgi 2 70 do 3 1000 10000 81 16

+1
(1) Odpowiedź
sebol97

[latex] 15^{2} [/latex] = 15 * 15 [latex] 70^{3} [/latex] = 70 * 70 * 70 1 000 = 10 * 10 * 10 = [latex] 10^{3} [/latex] 10 000 = 100 * 100 = [latex] 100^{2} [/latex] 81 = 9 * 9 = [latex] 9^{2} [/latex] 16 = 4 * 4 =[latex] 4^{2} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź