Matematyka
OoAnKa
2

Połowa liczby 8 powiększona o sumę liczb50 i 46. FORMUŁA: Liczba 38 pomniejszona o iloraz liczb 4 i 2. FoRMUŁA: Liczba 56 powiększona o iloczyn liczb 5 i 3.   DAM NAJ!

+0
(2) Odpowiedź
julka7979

Połowa liczby 8 powiększona o sumę liczb50 i 46. FORMUŁA: 1/2 * 8 + (50 + 46)   Liczba 38 pomniejszona o iloraz liczb 4 i 2. FoRMUŁA: 38 - ( 4 : 2)   Liczba 56 powiększona o iloczyn liczb 5 i 3.  FoRMUŁA: 56 + (5 * 3)   

Alimea

1/2*8+(50+46)=4+96=100 38-(4:2)=38-2=36 56+(5*3)=56+15=71

Dodaj swoją odpowiedź