Matematyka
Asiaa998
6

Połącz w pary liczbę i jej opis. Przy każdym numerze liczby wpisz odpowiednią literę przypisaną opisowi tej liczby. I. 210 II. 1800 III. 160 IV. 10 000 V. 360 VI. 6250 W rozkładzie na czynniki pierwsze liczba ma tylko A. W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby występuje tylko trzy razy liczba 2, dwa razy liczba 3 i jeden raz liczba 5. B. W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby występuje tylko cztery razy liczba 2 i cztery razy liczba 5. C. W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby występuje tylko trzy razy liczba 2, dwa razy liczba 3 i dwa razy liczba 5. D. W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby występuje tylko jeden raz liczba 2 i pięć razy liczba 5. E. W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby występuje tylko pięć razy liczba 2 i jeden raz liczba 5. F. W rozkładzie na czynniki pierwsze liczby występują tylko po jednym razie liczby 2,3,5,7.

+0
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

A - V B - IV C - II D - VI E - III F - I

Dodaj swoją odpowiedź