Matematyka
ewcia28
5

Podaj po cztery przykłady liczb: a) Całkowitych , które nie są naturalne: ..... ..... ..... ..... b) Wymiernych , które nie są całkowite: ..... ..... ..... ..... c) Wymiernych , które nie są dodatnie: ..... ..... ..... .....

+0
(1) Odpowiedź
Kaasiek08

a) Całkowitych , które nie są naturalne: - 6; - 8; - 21; - 13 b) Wymiernych , które nie są całkowite: 1/2; - 2/3; - 1,25;  10,44  c) Wymiernych , które nie są dodatnie: 0; -1; -3/4; -128,9

Dodaj swoją odpowiedź