Historia
s0ft
9

podaj nazwe ziemi które królestwo polskie odzyskano na mocy pokoju zawartego w 1466 roku w Toruniu plis pomóżcie z histy

+0
(2) Odpowiedź
iglana

Nazwa ziem, które królestwo polskie odzyskało na mocy II pokoju Toruńskiego to->>>POMORZE GDAŃSKIE, ZIEMIA CHEŁMIŃSKA, ZIEMIA MICHAŁOWSKA I BISKUPSTWO WARMIŃSKIE.

tusia1998

--> ziemia michałowska --> ziemia chełmińska --> Pomorze Gdańskie z Gdańskiem  --> Warmia 

Dodaj swoją odpowiedź