Kultura i Sztuka
EvelliNka05
3

Pilneeee!!!!!!!!! Mógłby mi ktos zrobic notatke o Kubizmie? Krótka notatke,ale taka zeby zawierala najwazniejsze informacje-podzial kubizmu,najwazniejszych malarzy i ich dziela. BARDZO PROSZE!!!!!!!!!!!! PROSZĘ!!!!!!!

+0
(3) Odpowiedź
domi1328

Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku. Prekursorami kubizmu byli Pablo Picasso i Georges Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki Louis Vauxcelles. W języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od łacińskiego słowa cubus, co oznacza kostka lub sześcian . Ten termin przyjął się i szybko wszedł do powszechnego użytku, jednak twórcy tego kierunku długo unikali jego stosowania. We wczesnej fazie rozwoju kubizmu, tzw. fazie prekubistycznej (zwanej też cezannowską), Picasso i Braque pracowali niezależnie od siebie. Inspiracją do wypracowania nowego podejścia do przestrzeni malarskiej, transformacji obiektu i interpretacji rzeczywistości była dla nich sztuka staroiberyjska i plemienne maski afrykańskie oraz niektóre dzieła Paula Cezanne'a.

kozi19994

Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku. Prekursorami kubizmu byli Pablo Picasso i Georges Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki Louis Vauxcelles. W języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od łacińskiego słowa cubus, co oznacza kostka lub sześcian . Ten termin przyjął się i szybko wszedł do powszechnego użytku, jednak twórcy tego kierunku długo unikali jego stosowania. Kubizm stał się popularny i zyskał wielu zwolenników w środowisku artystycznym. Choć często bywa identyfikowany z Picassem, nie należy zapominać, że tworzyli go także inni artyści oraz że sam Picasso nie był wierny kierunkowi przez całe swoje artystyczne życie. Do artystów, którzy wnieśli twórczy wkład w rozwój tego kierunku, zaliczani są: Juan Gris Fernand Léger Francis Picabia Louis Marcoussis Jean Metzinger Kubizm rozwinął się w 3 fazach: 1) prekubistycznej (1906-1909), odrzucenie perspektywy i przestrzeni atmosferycznej, geometryzacja, wydobycie struktury podziału przedmiotu, tłumienie koloru. 2) analitycznej (1909-1912), rozbicie form przedmiotu, dekompozycja w celu osiągnięcia efektu profilów zachodzących na siebie, widzianych z kilku stron jednocześnie. 3) syntetycznej (od 1912/13), wprowadzenie collages, podkreślenie konstrukcji obrazu, a nie przedmiotu przedstawianego, przywrócenie koloru.

yaara997

Jak twierdzi wielu znawców kubizm jest pierwszym kierunkiem nowoczesnego malarstwa. Zainicjowany we Francji ok. 1906r. Kubizm przechodził rożne fazy- pierwsza- forma podstawowych brył geometrycznych , później pokazywał podmiot jednocześnie z wielu punktow widzenia, wreszcie przedmiot zaczęto ukazywać za pomoca prostych znaków. Artyści: Piet Mondrian " Kompozycja z dwiema liniami" , Pablo Picasso " Skrzypce i gitara"

Dodaj swoją odpowiedź