Matematyka
ziwonka1
30

opisz właściwości funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku, czyli podaj :

+3
(1) Odpowiedź
Kaasiek08

a) D=<-5;7> ZW=<-1;3> b) wartość najmniejsza: y=-1 wartość największa: y=3 c) x1=1,5 x2=5 d) z osią OX: (1,5;0) i (5;0) z osią OY: (0;1) e) x=-4, x=-2, x=7 f) y=1 g) x∈<-5;1,5)∪ (5;7>

Dodaj swoją odpowiedź