Historia
sialalala
11

Omów krótko problem krzyżacki za panownia Władysława lokietka

+1
(1) Odpowiedź
Tośka8

 Pomorze Gdańskie zostało podbite przez Krzyżaków, co oznaczało że Polska nie miała dostępu do morza. Zwołano sąd, który ogłosił że Krzyżacy muszą oddać Polsce Pomorze i zapłacić odszkodowanie. Krzyżacy uznali sąd za stronniczy. W rezultacie Pomorza nie oddali, ani nie zapłacili odszkodowania. Po tym, jak Krzyżacy wkroczyli do Wielkopolski Władysław Łokietek podpisał z nimi rozejm. Rok później Łokietek uderzył na sprzymierzone z Zakonem Krzyżackim Mazowsze. Krzyżacy i Łokietek ponownie podpisali rozejm. Jednak wojna z Krzyżakami wznowiła się i zakończyła rozejmem, który był kilkakrotnie przedłużany aż do 1335 roku

Dodaj swoją odpowiedź