Chemia
pysiaaa001
12

Określ właściwości powietrza . Gęstość: Barwa: Rozpuszczalność w wodzie: Stan skupienia: Zapach: Temperatura topnienia: Temperatura wrzenia

+1
(1) Odpowiedź
Tuhajekekek

Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu, dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20 °C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około -213 °C, a temperatura wrzenia około -191 °C.

Dodaj swoją odpowiedź