Matematyka
pyku
2

Oblicz.Pamiętaj o kolejności wykonywana działań. 12 i 1/2 podzielić 1/5 razy 2,5=? 3 i 3/4 + 0,28 razy 1 i 11/14=? 5,7:(5 i 3/7 - 3,8)=? 4,08-2,08: 13/25=? (0,2+1/2)do potęgi drugiej=? (5 i 1/4-5,05) do potęgi drugiej-1/25=? 2,5 razy 4 i 1/2-5 i 17/20: 0,9=? (5/6 +1/3):(2 i 2/3-1,75)=? Proszę o szybką odpowiedz! Daje naj!

+0
(1) Odpowiedź
Gaba2601

*12i1/2·2,5=25/2·5/1·25/10=125/10·50/10·25/10=6250/10=625 *3i3/4+0,28·1i11/14=3i3/4+1/2=15/4+1/2=17/4=4i1/4 *5,7:(5i3/7-3,8)=5,7:(38/7-38/10)=5,7:(380/70-266/70)=5,7:1i44/70=5i7/10:1i22/35=57/10·35/57=7/2=3,5 *4,08-2,08:13/25=4,08-2i8/100:13/25=4,08-108/52=4,08-2i1/13=4i8/100-2i1/13=408/100-27/13=5304/1300-2700/1300=2604/1300=2i4/1300=2i1/325 *(0,2+1/2)do potęgi drugiej=(2/10+1/2)do potęgi drugiej=(2/10+5/10)do potęgi drugiej=7/10do potęgi drugiej=49/100 *(5i1/4-5,05)do potęgi drugiej-1/25=(5,25-5,05)do potęgi drugiej-1/25=5,2do potęgi drugiej-1/25=27,04-1/25=27i4/100-1/25=2704/100-5/100=2699/100=26,99 *2,5·4i1/2-5i17/20:0,9=11,25-137/20:9/10=11,25-137/20·10/9=11,25-137/18=11,25-7i11/18=11i1/4-7i11/18=45/4-137/18=405/36-274/36=131/36=3i23/36 *(5/6+1/3):(2i2/3-1i3/4)=7/6:(8/3-7/4)=7/6:(32/12-21/12)=7/6:11/12=7/6·12/11=14/11=1i1/11

Dodaj swoją odpowiedź