Matematyka
harymati
2

oblicz pole powierzchni graniastoslupa prostego ktorego krawedz boczna ma 20cm a podstawa jest:   a) trojkatem rownoramiennym o bokach 5cm,5 cm i 6 cm   b)trapezem równoramiennym o bokach 10 cm , 6 cm , 4 cm i 4 cm   c)trapezem rownoramiennym o podstawach 3 cm i 9 cm oraz wysokosci 4 cm 

+0
(1) Odpowiedź
andziuus

H=20cm a) ramie c=5cm podstawa a=6cm z pitagorasa (1/2a)²+h²=c² 3²+h²=5² 9+h²=25 h²=25-9 h=√16=4cm Pp=1/2ah=1/2·6·4=12cm² Pb=aH+2cH=6·20+2·5·20=120+200=320cm² pole calkowite bryly  Pc=2Pp+Pb=2·12+320=24+320 =324cm²   b) a=10cm b=6cm ramie c=4cm (10-6)/2=4/2=2   z pitagorasa 2²+h²=c² 4+h²=4² h²=16-4 h=√12=2√3 Pp=1/2(a+b)h=1/2(10+6)·2√3=1/2·16·2√3 =16√3 cm² Pb=aH+bH+2cH=10·20+6·20+2·4·20=200+120+160=480cm² Pc=2Pp+Pb=2·16√3+480 =32√3+480=32(√3+15)cm²   c)a=3cm b=9cm h=4cm z pitagorasa (9-3)/2=6/2=3 3²+h²=c² 9+4²=c² 9+16=c² c=√25=5cm ---.dl,ramienia Pp=1/2(3+9)·4=1/2·12·4=24cm² Pb=aH+bH+2cH=3·20+9·20+2·5·20=60+180+200=440cm² Pc=2Pp+Pb=2·24+440=48+440=488 cm²    

Dodaj swoją odpowiedź