Polski
windus
8

Nazwij wszystkię części mowy kture występują w zdaniu: Jutro moja klasa wybiera się na wycieczkę do Krakowa.

+0
(1) Odpowiedź
darunia1350

Jutro - przydawka. moja- przymiotnik .klasa-rzeczownik. wybiera się- czasownik . na- dopełniacz. wycieczkę-rzeczownik do- dopełniacz krakowa- rzeczownik

Dodaj swoją odpowiedź