Historia
xzcv1
9

Napisz po jednym zdaniu kim był: 1.Władysław Łokietek 2.Lech Wałęsa 3.Salomon 4.Jan III Sobieski 5.Władysław Anders 6. Konstantyn Wielki 7.Właadysłąw Jagiełło

+0
(1) Odpowiedź
sonikal55

1.Królem Polski. Zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym miał syna Kazimierza Wielkiego .

Dodaj swoją odpowiedź