Historia
Agosto
1

napisz notatke o rozwoju miast i przemysłu

+0
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

MIASTO PRZEMYSŁOWE - wiek XIX - eksplozje industrialne - kształtuje się miasto przemysłowe Czynniki mające wpływ na przedawnienie struktury miasta w XIX wieku: - powstanie przemysłu wielkofabrycznego : koncentracje robotników w zakładach przemysłowych - przemiany w technologii transportu i łączności  - postęp w zakresie produkcji i dystrybucji żywności (nowe techniki upraw i hodowli ) - eksplozja ludnościowa w rejonach rozwiniętych Europy i Ameryki Płd. (zmniejszenie umieralności) - zmiana sposobu życia w skutek nowych źródeł zarobkowania i pracy w fabryce wzrosła zatem liczba i wielkość miast zmieniły się rozmiary miast miasta małe przekształciły się w średnie a średnie w duże szybki wzrost zaludnienia do miast napływała ludność wiejska najbardziej dynamiczniej rosły miasta w miejscach wydobycia surowców i rozwoju przemysłu przetwórczego ( Liverpool, Manchester, Dusseldorf, Chicago, Filadelfia) wraz ze wzrostem liczby ludności zwiększa się powierzchnia miast następuje przebudowa struktury funkcjonalnej (rozmieszczenie podstawowych funkcji w mieście - przemysł, mieszkalnictwo, usługi) postęp techniki wojennej - likwidacja , miasto przekształcało się w układ otwarty W XIX przemysł stał się główną funkcją miastotwórczą - pierwotne koncepcje zagospodarowania ośrodków przemysłu - zabudowa wo

Dodaj swoją odpowiedź